onsdag 26 maj 2010

Censors efterskrift

I slutet av boken kommer en kort efterskrift av en censor från den anfallande staten s.k. Universalstaten. Det man får reda på ur den här texten är att Universalstaten också är ett totalitärt samhälle eftersom de annars inte skulle behövt censurera det som ska vara Leos bok.

"I betraktande av det på många sätt omoraliska innehållet i förehavande skrift har Censorsämbetet beslutat lägga densamma till de farligförklarade manuskripten i Universalstatens Hemliga Arkiv. Att den icke helt och hållet förstörs beror på att just detta omoraliska innehåll av mera påtagliga forskare torde kunna användas som material, då det gäller att kartlägga mentaliteten hos de varelser, som bebo landet intill vårt." (efterskrift)

Om du behövde citat på det jag skrev tidigare så kom det där. Men det visar även på att de har en väldigt nedvärderande syn på sina fiender, någonting man kanske måste ha i krig, eller åtminstone låtsas som man har.

Han pratar sedan om Leo och hans mentalitet så här:

"[. . .] - torde i sin hemliga växande illojalitet, sin feghet och sin vidskepelse vara ett gott exempel på den urartning, som är betecknande för hela detta mindervärdiga grannland och som knappast kan förklaras annat än genom en ännu ej utforskad ärftlig och obotlig inre förgiftning, som vår nation gått lycklig fri ifrån och, om den skulle visa sig smitta över gränsen, obönhörligt skulle upptäckas just genom det medel sagde fånge en gång bidragit att framställa." (efterskrift)

Censorn tror alltså precis som Leo gjorde i början av boken, att alla människor i staten är lojala medsoldater. Det verkar som om Universalstaten kommer att använda medlet på precis samma sätt som Världsstaten använt det. Vilket som jag sa i mitt tidigare inlägg, kanske är precis vad Leo vill.

Det sista man kan få ut ur denna korta text är att Universalstaten ligger någonstans runt Kina och/eller Sydostasien eftersom censorn heter Hung Paipho. Förmodligen ligger då Världsstaten i Ryssland och sträcker sig hela vägen till Sverige, då de heter Linda och Leo. Kerrek och Edo Rissen låter tyskt, medan Lavris låter franskt. Så gränsen kanske går vid Uralbergen. Hur som helst så ligger länderna brevid varandra och Europa tillhör Världssstaten medan Kina och förmodligen Sydostasien tillhör Universalstaten.

1 kommentar:

  1. vad som också är intressant är väl att u-staten anser sig stå för någonting nytt och annorlunda, när det i själva verket verkar vara en upprepning.. kanske är det en kritik riktad mot politiker? att man bara upprepar historiska misstag..

    kul att läsa dina inlägg, tom!

    /olle

    SvaraRadera